Ecotest geeft een actueel dashboard voor belangrijke parameters zoals CO?-emissiebesparing, kosten en besparing van primaire grondstoffen. In deze animatie video zien we een overzicht van de keten en laat Ecotest zien dat de verwerking van end-of-life personenwagenbanden in Nederland al van een zeer hoog niveau is met 32 miljoen kilogram grondstofbehoud en een CO? besparing van 60.000 ton.

Stills uit video

Ecotest resultatenEcotest schemaEcotest wereldbolEcotest grafiekenEcotest toepassingenEcotest keten