Een luchtige animatie voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over een onjuist woonadres in de Basisregistratie Personen (BRP). Alle overheden gebruiken de BRP; van gemeentelijk sociaal loket tot de Belastingdienst. Als een adresregistratie verkeerd is, kunnen regelingen misbruikt worden die aan dat adres gekoppeld zijn. Bijvoorbeeld door misbruik te maken van regelingen als kinderbijslag en studiefinanciering. Of door (belasting)schulden en boetes te ontwijken. De overheid wil de kwaliteit van adresgegevens verbeteren en zo fraude met adresgegevens bestrijden.

Stills uit video

Adresfraude familieAdresfraude BRPAdresfraude overhedenAdresfraude stad