In deze animatie video wordt uitgelegd dat het Nederlands de gedeelde taal is in Nederland en Vlaanderen en dat dit veel kansen biedt en winst kan opleveren. Bijvoorbeeld op literair en cultureel gebied, op het terrein van de media, in de industrie, op de arbeidsmarkt en voor de beschrijving van de taal.

Stills uit video

Nederlandse TaalUnie treinNederlandse TaalUnie fietsenNederlandse TaalUnie varenNederlandse TaalUnie auto